Hipotecari

Demanar una hipoteca és un dels grans moments per a qualsevol persona. Pensi, per exemple, en les comissions i interessos que pot arribar a pagar durant gran part de la seva vida. És per això que tenir un notari de capçalera  és primordial, un notari que l'ajudi a entendre allò que signa, que li acosti amb paraules senzilles la dificultat dels termes jurídics i les seves conseqüències futures, i tot això des de la transparència i la protecció dels nostres clients.

A JLA Notarios estem conscienciats de la importància de donar una informació completa i comprensible a les persones que volen signar una hipoteca, novació o subrogació, i també assessorem i acompanyem en la seva futura cancel·lació hipotecària.

Hipoteques

En les hipoteques, una persona garanteix el pagament d’un deute o d’una obligació amb un bé, normalment un immoble, de manera que, si no paga el deute, pot subhastar el bé. Permeten a les persones obtenir finançament per a les seves necessitats. La persona que constitueix la hipoteca sempre té dret a triar el notari que l’assessorarà.

 1. DNI, passaport, NIE o targeta de residència de les persones físiques que constituiran la hipoteca o els documents que acrediten la personalitat i la representació de les persones jurídiques.
 2. Títol que acrediti la propietat del bé objecte de la hipoteca o una nota del Registre de la Propietat.
 3. En cas de ser necessari, per exemple si és un consumidor el qui demana la hipoteca, cal haver tramitat l’acta prèvia de transparència material.

Cancel·lació d’hipoteques

Consisteixen a constatar en el Registre de la Propietat que un deute hipotecari ha estat satisfet de manera que d’ara endavant aparegui sense aquesta càrrega.

 1. Sol·licitar en l’entitat financera que va concedir la hipoteca un certificat que el deute hipotecari ha estat satisfet.
 2. A la signatura en la notaria només acudirà el representant de l’entitat financera, que haurà d’acreditar les facultats conforme a les regles generals de representació societària.

Puede encontrar más información sobre cómo cancelar una hipoteca en nuestro blog:

Novacions i subrogacions d’hipoteques

Són modificacions d’una hipoteca de contingut variat. Així, entre altres supòsits, pot consistir en un canvi de deutors hipotecaris (afegint o augmentant el seu número), un canvi de l’entitat creditora, ampliacions o reduccions del termini o el capital o alteracions amb relació al tipus d’interès.

 1. Per regla general, han de signar tant l’entitat financera com les persones que romandran en el préstec hipotecari. Això implica per a les persones físiques presentar el seu DNI, passaport, NIE o targeta de residència i per a les persones jurídiques els documents que acreditin la seva personalitat i representació.
 2. En alguns casos, és necessari tramitar una acta prèvia de transparència material (és gratuïta).

Si busca más información sobre novaciones o subrogaciones de hipoteca, la encontrará en las siguientes publicaciones de nuestro blog:

Actes prèvies de transparència material

Es tracta dels expedients notarials amb relació a una hipoteca de consumidors que suposen que el client pugui tractar la futura hipoteca amb el notari, de manera que pugui conèixer el contingut amb calma i sense pressions. Es tracta d’una reunió en què només hi haurà els clients i el notari. Els que constitueixen la hipoteca sempre tenen dret a triar el notari. És una actuació notarial gratuïta.

 1. El client o els clients han de comunicar al banc el notari que han triat.
 2. El banc envia electrònicament una sèrie de documents a la notaria. A Catalunya la hipoteca no es pot firmar fins que no passin 14 dies naturals des de l’enviament o 10 si el client renuncia al termini extra previst a la legislació catalana.
 3. El client acudeix a la notaria i el notari li explicarà tots els documents personalment. Després, pot programar la data de signatura de la hipoteca.

Dacions en pagament

Són els contractes en què es lliura un bé a canvi de l’extinció d’un deute previ, quedant així alliberat l’anterior deutor.

 1. DNI, passaport, NIE o targeta de residència de les persones físiques o documents que acreditin la personalitat i representació de les persones jurídiques.
 2. Títol que acrediti la propietat del bé que és objecte de la dació en pagament.
 3. Identificació del deute que s’extingirà
Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail