Poders

Hi ha moments a la vida en què una persona es veu en la necessitat de delegar. El dret ens ofereix una eina, els poders notarials. Mitjançant un poder una persona permet a una altra actuar en nom seu.

A JLA Notarios ens encarreguem que vostè entengui la transcendència i els riscos que aquesta delegació o revocació de facultats comprèn, des del simple poder especial o per a plets, fins als poders generals o el preventiu per a casos d'incapacitat.

Prestem un servei àgil en la signatura de poders i pot emportar-se la seva còpia al moment, estalviant-se desplaçaments innecessaris. A més, a partir del 9 de novembre del 2023, els nostres clients podran signar per videoconferència tots els poders que no siguin generals o preventius, a través de nostra notaria digital.

Poders especials

Es tracta d’escriptures per les quals una persona confereix facultats a una altra perquè realitzi un o diversos actes concrets. Aquesta classe de poder es caracteritza perquè les facultats estan limitades (per exemple, només podrà comprar, vendre, fer herències, etc.).

Si voleu més informació sobre poders especials, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’atorgant del poder.
 2. Les dades concretes de la persona a qui s’atribueixen les facultats, inclòs el número de document d’identitat.

Si quiere más información sobre poderes especiales puede que le resulte interesante nuestro blog:

Poders generals

Es tracta d’escriptures per les quals una persona confereix totes les facultats possibles a una altra perquè aquesta s’encarregui de tot el seu patrimoni. Aquesta classe de poder es caracteritza perquè les facultats són molt àmplies, la qual cosa provoca un risc.

Si voleu més informació sobre poders generals, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1.  DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat que atorga el poder.
 2. Les dades concretes de la persona a qui facultats, inclòs el número de document d’identitat.

Poders preventius en cas d’incapacitació

Són els poders en els quals una persona confereix facultats a una altra perquè realitzi tots el que sigui necessari si mai l’atorgant del poder arriba a ser incapacitat en el futur. És un instrument molt útil per evitar problemes quan un es fa gran.

Si voleu més informació sobre poders especials, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat.
 2. Les dades concretes de la persona que rep les facultats, inclòs el número de document d’identitat.

Si quiere conocer más acerca de qué es un poder preventivo para el caso de incapacitación puede leer nuestro blog:

Poders per a plets

És el document notarial pel qual una persona atribueix facultats de representació en judici als seus advocats i procuradors.

Si voleu més informació sobre poders especials, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat.
 2. Les dades concretes de la persona a qui s’atribueixen les facultats, inclòs el número de document d’identitat.

Poders mercantils

Són poders conferits per una societat, a través del seu administrador, a favor d’una persona perquè s’encarregui d’una o diverses operacions de comerç en nom de la societat.

Si voleu més informació sobre poders generals, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’administrador.
 2. Les dades concretes de la persona a qui s’atribueixen les facultats, inclòs el número de document d’identitat.
 3. L’escriptura de constitució
 4. Escriptura en la qual es designa a l’actual administrador, si no consta en l’escriptura de constitució.
 5. Escriptura de titularitat real.

Autoritzacions de viatge

Quan els fills menors viatgen a l’estranger, sense ser acompanyats pels seus pares o tutors, es pot autoritzar el viatge a través d’aquest document notarial, que el menor haurà de portar al costat del DNI o passaport.

Si voleu més informació sobre poders especials, al nostre blog hi ha un article que en parla (cliqueu aquí).

 1. DNI, NIE, passaport o targeta de residència de l’interessat.
 2. Les dades concretes del menor i del viatge, inclòs el número de document d’identitat.

Revocació de poder

L'escriptura de revocació de poder permet a qui ha donat un poder deixar-lo sense efecte, de manera que l'apoderat no podrà continuar utilitzant el poder revocat.

Per a signar la revocació del poder n’hi ha prou amb la presència de qui va atorgar-lo.

Si vol saber quins documents són necessaris per a revocar un poder, només són aquests:

Document d'identificació de qui va atorgar el poder que es revoca.

 1. Identificació del poder que es revoca.
 2. Si el que va rebre el poder no acudeix a signar la revocació, serà necessari identificar-lo i notificar-li la revocació.

Si necessita revocar un poder o té qualsevol dubte, a JLA Notaris l’acompanyarem durant tot el procés fins a aconseguir la signatura del document.

Renúncia de poder

L'escriptura de renúncia de poder és el document notarial en el qual un apoderat manifesta que renuncia a un poder conferit. Amb freqüència, és utilitzat en la pràctica perquè un apoderat eviti problemes posteriors a la renúncia del seu càrrec.

Si es pregunta quins documents són necessaris per a renunciar a un poder, són els següents:

 1. Document d'identificació de l'apoderat que renuncia al poder.
 2. Dades identificatives del poder objecte de renúncia.

Només amb aquests requisits, podrà acudir a JLA Notarios a signar la renúncia a un poder. L’assistirem en aquest tràmit, o en qualsevol altre, amb molt de gust

Subapoderament de poder

L'escriptura de subapoderament és aquella per la qual un apoderat atribueix les facultats rebudes en un poder a una persona diferent.

És requisit indispensable que estigui permès per la llei i que no estigui prohibit en el poder de delegació.

Per a atorgar un subapoderament es necessita:

 1. Document d'identificació de l'apoderat que atorga el subpoder.
 2. dentificació del poder objecte de subapoderament.

Amb aquestes dades, a JLA Notaris el podem ajudar a solucionar el seu tràmit i l’acompanyarem fins a aconseguir la formalització del document.

Substitució de poder

L'escriptura de substitució de poder és aquella per la qual un apoderat transfereix a una altra persona les facultats que va rebre en un poder, de manera que ell ja no pot usar les facultats que va rebre en el poder.

És necessari que no estigui prohibit per la llei ni en el poder que es vol substituir.

Per a signar una substitució de poder és imprescindible:

 1. Document d'identificació de l'apoderat que atorga el subpoder.
 2. Identificació del poder objecte de subapoderament.

Complint aquests requisits, pot acudir a JLA Notarios a signar el document.

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail