A data 1 de desembre de 2023

Manifest

Juan Madridejos Velasco i Luis Alberto Álvarez Moreno, Notaris a Barcelona, en relació a aquesta web, manifestem:

  1. Aquesta web té un caràcter pura i merament informatiu i cerca acostar el coneixement del cada vegada més ampli ordenament jurídic als ciutadans.
  2. Entenem que com a funcionaris públics som essencialment servidors públics, i que un dels primordials mandats de la delegada funció pública notarial és protegir i fomentar la seguretat jurídica preventiva. I creiem que la millor manera de contribuir a la seguretat jurídica preventiva no és una altra que potenciar la informació completa, íntegra, veraç i transparent de la legislació vigent. Aquest és el propòsit d'aquesta web.
  3. Així, aquesta web cerca acostar el món notarial a la ciutadania, a la qual hem de servir, i cerca ser una web útil al públic, subministrant de manera gratuïta informació en igualtat de condicions als ciutadans que necessiten del servei públic notarial. Així, busquem enfortir la protecció dels drets constitucionals de la ciutadania, entre altres, els articles 14, 139, 23, 27, 44 i 51 de la Constitució espanyola.
  4. També aquesta web cerca garantir el funcionament racional i eficient de la nostra delegada funció pública notarial i fomentar els principis administratius de bon funcionament de les Administracions Públiques, entre altres els principis d'eficiència i eficàcia, publicitat, racionalitat i servei públic en l'exercici delegat de l'administració pública notarial. I amb això, pretenem complir mandats que tenim els Notaris com a servidors públics, siguin constitucionals com els importants articles 9 i 103 de la Constitució, del sistema notarial o de la resta de l'ordenament jurídic aplicable(com per exemple la Llei 40/2015 i el seu crucial article 3 o l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic).
  5. També busca aquesta web fomentar l'accessibilitat de tots els ciutadans als servidors públics, proporcionant un coneixement jurídic gratuït i de qualitat, prestat per funcionaris públics, per a fomentar la publicitat normativa en uns termes comprensibles, i acostar l'ordenament jurídic als ciutadans d'una manera transparent, clara i informada, amb fonts fiables i de qualitat a la disposició del ciutadà amb caràcter gratuït.
  6. Tota la informació subministrada en aquesta web és informativa i encara que cerca estar adaptada a la legislació vigent, sempre ha de consultar amb nosaltres o amb una notaria perquè es verifiqui el seu cas concret i la llei aplicable. Aquesta web cerca informar, però no assessorar, que és una labor prèvia a l'assessorament, i que les notaries realitzem per imperatiu legal, tots dos amb caràcter gratuït per part del cos de Notaris.
  7. No assumim responsabilitat per errors o desfasament normatiu de la informació subministrada en aquesta web, ja que només busquem donar informació de qualitat amb caràcter gratuït, però l'actualització constant de continguts és un esforç que intentem realitzar en la mesura que és compatible amb la resta de les nostres variades funcions notarials.
  8. Tots els drets del contingut d'aquesta web estan reservats i no es permet la seva difusió o reproducció, si més no parcial, sense autorització expressa i escrita dels seus autors.

Abans de res, esperem que aquesta web aporti valor a la ciutadania i faci accessible a totes les persones la nostra professió de servei públic notarial.

Tant de bo aquesta web us aporti valor i la gaudiu.

Juan Madridejos i Luis Alberto Álvarez, Notaris a Barcelona

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail