Pòlisses

En moltes ocasions els particulars i les empreses necessiten diners per complir els seus somnis o projectes. Això es pot obtenir signant una pòlissa de préstec o de crèdit amb el seu banc. En el moment de signar és imprescindible conèixer bé els detalls per evitar sorpreses futures.

A JLA Notarios podem ser la seva notaria de confiança, assessorant-lo de manera precisa en matèria de pòlisses i donant-li un servei molt àgil i especialitzat en la seva tramitació.

Tingui en compte que, a partir del 9 de novembre del 2023, des de qualsevol lloc d'Espanya, vostè podrà signar electrònicament les seves pòlisses per videoconferència amb JLA Notarios, i estalviarà, així, temps i diners. No dubti a contactar amb nosaltres per demanar més informació sobre els serveis de la notaria per signar una pòlissa de préstec en línia o una pòlissa de crèdit en línia.

O, més directament: una pòlissa de préstec o de crèdit en línia

Pòlisses

Són els documents mercantils en què es formalitza un contracte que forma part de l’activitat econòmica ordinària d’entitats mercantils, principalment financeres. Estan exclosos d’aquest tipus de documents els contractes relatius a béns immobles.

Són els documents mercantils en què es formalitza un contracte que forma part de l’activitat econòmica ordinària d’entitats mercantils, principalment financeres. Estan exclosos d’aquest tipus de documents els contractes relatius a béns immobles.

El coste de las pólizas notariales está fijado por la ley en el arancel notarial. Tiene en cuenta varios aspectos como el importe de la póliza, el número de folios de la póliza, si firman todos los titulares de la póliza o solo algunos y si hay garantías o no.

Si necesita presupuesto personalizado o agendar cita para firmar una póliza en Notaría puede escribirnos al mail polizas@jlanotarios.com. Todo el equipo de JLA Notarios estaremos encantados de ayudarle en la gestión de su póliza.

Pòlissa de préstec

La pòlissa notarial de préstec és el document notarial en el qual es reflecteix un préstec que una entitat financera concedeix a un particular o a una empresa.

Els préstecs s’han de formalitzar davant de notari quan ho exigeix l'entitat que concedeix el préstec.

Per a intervenir una pòlissa de préstec en una notaria necessitarà personar-s’hi. El representant del banc pot acudir-hi en aquest moment o en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que han de signar la pòlissa.
 2. Si qui rep el préstec és una societat, és convenient que porti els documents de la societat. No obstant això, des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar el document de préstec o enviar-lo per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi prèviament, pot venir durant el nostre horari d'oficina a signar una pòlissa i l’atendrem amb molt de gust.

Els honoraris de notaria d’una pòlissa de préstec estan fixats per la llei en aranzel notarial i depenen de diverses qüestions, com l'import del préstec, el nombre de folis de la pòlissa i el fet que hi hagi fiançament o no.

Si necessita un pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa, pot contactar amb nosaltres a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de crèdit

La pòlissa notarial de crèdit és el document notarial per mitjà del qual una empresa o un autònom rep d'una entitat financera la possibilitat d'utilitzar uns fons que posa el banc a la seva disposició.

Pels fons que s'usin es pagarà una comissió determinada en la pòlissa de crèdit i pels fons disponibles però no utilitzats es pagarà una altra comissió diferent, que és la comissió de disponibilitat.

Per a formalitzar una pòlissa de crèdit  a la notaria necessitarà acudir-hi presencialment. El representant del banc el pot acompanyar en aquest moment o fer-ho en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que han de signar la pòlissa.
 2. Si qui rep el crèdit és una societat, és convenient que porti els documents de la societat. No obstant això, des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, pot acudir a JLA Notarios a signar el seu crèdit en horari d'obertura de les nostres oficines.

Els honoraris de notaria d’una pòlissa de préstec estan fixats per la llei en aranzel notarial i el cost  depèn de l'import del crèdit, el nombre de folis de la pòlissa i el fet que hi hagi fiançament o no, entre altres qüestions.

Si necessita pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de crèdit, pot contactar amb nosaltres a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de lísing o arrendament financer

La pòlissa de lísing notarial (o pòlissa notarial d'arrendament financer) és el document notarial per mitjà del qual una persona rep l'ús d'un bé a canvi de pagar una quota mensual durant un determinat període.

Una vegada pagades totes les quotes del lísing, es té l'opció d'abonar una quantitat i adquirir el bé objecte del lísing.

Per a formalitzar una pòlissa d'arrendament financer o lísing a la notaria, s’hi haurà de personar. El representant del banc pot acudir-hi en aquest moment o en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. Si qui rep el lísing és una societat, és convenient que porti els documents de la societat. No obstant això, no és imprescindible, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, pot acudir a JLA Notarios durant el nostre horari d'obertura al públic i el rebrem amb molt de gust.

Els honoraris a la notaria del lísing són fixos i estan regulats per la llei en l'aranzel notarial. El cost de la pòlissa de lísing depèn de l'import del lísing, del nombre de folis de la pòlissa i de si hi ha fiançament o no, entre altres qüestions.

Si necessita pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de lísing, pot contactar amb nosaltres a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de rènting

La pòlissa notarial de rènting és el document notarial per mitjà del qual el signant de la pòlissa rep l'ús d'un bé a canvi de pagar una quota mensual.

Per a formalitzar una pòlissa de rènting a la notaria haurà d'acudir-hi presencialment. El representant de la societat que concedeix el rènting pot venir amb vostè en aquest moment o en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. Si qui rep el rènting és una societat, és convenient que porti els documents de la societat. No obstant això, no és imprescindible fer-ho, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, pot acudir a JLA Notarios durant el nostre horari d'obertura al públic i el rebrem amb molt de gust.

Els honoraris de notaria de la pòlissa de rènting són fixos i estan regulats per la llei en l'aranzel notarial. El seu cost depèn de l'import del rènting, del nombre de folis de la pòlissa i de si hi ha fiançament o no, entre altres qüestions.

Si necessita pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de rènting, estem disponibles a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de pignoració

La pòlissa notarial de penyora (o pòlissa notarial de pignoració) és el document notarial per mitjà del qual una persona garanteix algun deute mitjançant la pignoració d'actius financers. Per tant, si el pignorant no compleix les seves obligacions l'entitat financera podrà cobrar-s’ho amb els actius pignorats.

Es pot pignorar qualsevol actiu financer. Una de les pòlisses de pignoració més freqüent és la de pignoració de fons d'inversió.

Per a formalitzar una pòlissa de pignoració a la notaria haurà d'acudir-hi presencialment. El representant del banc pot venir amb vostè o fer-ho en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. Si qui rep el lísing és una societat, és convenient que porti els documents de la societat. No obstant això, no és imprescindible, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, pot acudir a JLA Notaris durant el nostre horari d'obertura al públic i el rebrem amb molt de gust.

Els honoraris a la notaria penyora o el cost de la pòlissa de pignoració són fixos i estan regulats per la llei en l'aranzel notarial. El seu cost depèn de qüestions com l'import de la penyora i el nombre de folis de la pòlissa.

Si necessita pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de lísing, estem disponibles a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de confirming

La pòlissa notarial de confirming és el document notarial per mitjà del qual una entitat de crèdit actua com a gestora en els pagaments ajornats als seus proveïdors de béns i serveis, i pot oferir també finançament tant a l'empresa com als seus proveïdors.

Per a formalitzar una pòlissa de confirming a la notaria haurà de personar-s’hi. El representant del banc pot acudir amb vostè en aquest moment o fer-ho en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. És convenient que porti els documents de la societat que rep el confirming. No obstant això, no és imprescindible, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, si acudeix a JLA Notarios durant el nostre horari d'obertura al públic el rebrem amb molt de gust.

Els honoraris de notaria del confirming són fixos i estan regulats per la llei en l'aranzel notarial. El seu cost depèn de l'import màxim del confirming, del nombre de folis de la pòlissa i de si es presta alguna garantia extra, entre altres qüestions.

Si desitja pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de confirming, pot contactar amb nosaltres a: polizas@jlanotarios.com.

Pòlissa de factoring

La pòlissa de factoring notarial és el document autoritzat per notari per mitjà del qual un empresari contracta amb una entitat de credit o amb una societat de factoring que presta serveis de gestió, garantia i finançament a canvi d'una remuneració.

Per a formalitzar una pòlissa de factoring a la notaria haurà d'acudir-hi presencialment. El representant del banc pot venir amb vostè en aquest moment o fer-ho en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. És convenient que porti els documents de la societat que rep el factoring. No obstant això, no és imprescindible, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, si acudeix a JLA Notarios durant el nostre horari d'obertura al públic l'ajudarem a resoldre el seu assumpte.

Els honoraris de notaria del factoring són fixos i estan regulats per la llei en l'aranzel notarial. El seu cost depèn de l'import màxim del factoring, del nombre de folis de la pòlissa i de si es concedeix alguna garantia extra, entre altres qüestions.

Pòlissa de descompte

La pòlissa notarial de descompte és el document notarial per mitjà del qual una societat s'obliga davant d'un empresari a anticipar-li crèdits que aquest té al seu favor i que encara no podia cobrar. A canvi d'aquest servei, l'entitat financera rep una remuneració.

Per a formalitzar una pòlissa de descompte a la notaria haurà d'acudir-hi presencialment a signar. El representant del banc pot venir amb vostè en aquest moment o fer-ho en un de posterior.

Es necessita:

 1. DNI, passaport, targeta de residència o NIE de les persones que signen la pòlissa.
 2. És convenient que porti els documents de la societat que rep el contracte de descompte. No obstant això, no és imprescindible, ja que des de la notaria podem comprovar el Registre Mercantil.
 3. Ha de portar la pòlissa o enviar-la per correu electrònic.

Si bé és recomanable que avisi amb antelació, si acudeix a JLA Notarios durant el nostre horari d'obertura al públic l'ajudarem a resoldre el seu assumpte en tot moment.

Els honoraris de notaria d’una pòlissa de descompte són fixos i estan fixats per la llei en l'aranzel notarial. El seu cost depèn de l'import màxim que pot descomptar-se, del nombre de folis de la pòlissa i de si es concedeix alguna garantia extra.

Si desitja pressupost o reservar cita per a signar una pòlissa de factoring, pot contactar amb nosaltres a: polizas@jlanotarios.com.

Su privacidad es importante para nosotros

Utilitzem cookies analítiques per a millorar la teva experiència d'usuari i recollir dades estadístiques sobre l'ús de la nostra web per part dels usuaris.

Les cookies no emmagatzemen cap mena de dades personals sobre l'usuari i s'associen únicament al navegador que està utilitzant.

Pot configurar el seu navegador perquè notifiqui i/o rebutgi la instal·lació de les cookies, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari de poder accedir a les diferents zones de la web.

En navegar per la nostra web estaràs acceptant l'ús de les cookies en les condicions establertes en aquesta Política de Cookies que pot ser actualitzada, per la qual cosa et convidem a revisar-la de manera regular.

x
icona Whatsapp de JLA Notarios Whatsapp accés directe a la pàgina de contactar de JLA Notarios Mail